Helle Sonasson

Helle

CV for Helle Sonasson (f. 1960)

Jeg er uddannet cand. psych. fra Århus universitet August 2000.

Er autoriseret af Dansk Psykolognævn.

De første år arbejde jeg i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, der er et kommunalt tilbud. Dette er et tilbud om undersøgelse, behandling, vejledning og rådgivning til kommunens børn og unge fra 0 – 18 år og deres familier. Endvidere ligger der et tilbud om vejledning og rådgivning til de professionelle, der i deres dagligdag arbejder med børn og deres familier i daginstitutioner og skoler.

De senere år har jeg arbejdet med freelanceopgaver. Opgaverne består dels af forløb med undersøgelser og behandling af børn og deres familier, dels af behandlingsforløb med voksne enten som individuelle forløb eller som par. En anden type opgaver er vejledning og supervision af personale inden for både det pædagogisk og socialpsykiatriske felt.

I min videreuddannelse har jeg vægtet kurser og konferencer med et fokus på udvikling gennem et ressourceorienteret arbejde med relationskompetence. Et arbejde der foregår i en anerkendende dialog. Endvidere kan nævnes kurser med narrative og kognitive terapeutiske tilgange.

Endelig skal nævnes, at jeg udover mit psykologfaglige ståsted har en faglig baggrund som sygeplejerske med ti års erfaring inden for det psykiatriske område.