Birgitte Burich

Birgitte

CV for Birgitte Burich (f. 1958)

Jeg blev uddannet cand.psych. fra Århus Universitet i december 1989. I januar 1990 startede jeg med at arbejde som psykolog.

Den første tid med ansættelse ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, et kommunalt tilbud, der arbejder med at tilbyde råd, vejledning og behandling til børn mellem 0-18 år og deres familier. PPR i Åbenrå, PPR i Rødekro.

Behandlingshjemmet Landerupgaard (1991), hvor man arbejder med anbragte børn fra Vejle amt. Her var jeg med til at starte en afdeling for børn med alvorlige hjerneskader (svær ADHD m.m.). Mit arbejde bestod i at bistå personalet i udarbejdelse af behandlingsplaner for børnene, foretage undersøgelser, supervisere personalet og indgå i familiearbejdet.

Derefter (1993) ansat i Børkop kommunes Fællesrådgivning. Senere (1996) Rødekro Kommunes PPR, hvor jeg var indtil jeg kom til Vojens Kommunes PPR i 1999 indtil 2005. Selvstændig psykologpraksis fra januar 2005.

I mine snart 30 år som psykolog har jeg beskæftiget mig med en bred vifte af psykologiske problemstillinger, lige fra dybdegående undersøgelser, behandlingsforløb med børn og unge. Familiearbejde og supervision af professionelle d.v.s. pædagoger, lærere, psykologer og plejefamilier. I psykologpraksis har jeg siden 2005 arbejdet med forskellige problemstillinger som fx kriser, angst, depression og stress.

Er autoriseret af Dansk Psykologforening.

Sideløbende har jeg videreuddannet mig ved hjælp af diverse kurser, hvor der i de senere år er lagt vægt på kognitive terapiformer, mindfulness, CFT (Compassion Focused Therapy) og arbejde med at skabe udvikling via relationskompetence og anerkendende samtaleteknik.

Læs mere på min Facebook side