Jeg tilbyder

Individuelle samtaler om fx:
– personlige problemer
– sorg og krise
– lavt selvværd
– midtvejskrise
– stress
– depression
– angst
– fobier
– misbrug
– sparring
– impulskontrol
– problemkategorier omfattet af sygesikringen
Undersøgelser af børn, unge og voksne
Supervision af professionelle f.eks.: lærere, pædagoger, plejepersonale, plejefamilier, socialrådgivere, familiekonsulenter m. m.
Sygesikring
Jeg er tilsluttet overenskomst med sygesikringen, der giver tilskud til behandling af:
– røveri- volds- og voldtægtsofre
– trafik- og ulykkesofre
– pårørende til alvorligt psykisk syge personer
– personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom og deres pårørende
– pårørende ved dødsfald
– personer, der har forsøgt selvmord
– kvinder, der har foretaget provokeret abort efter 12. graviditets uge
– personer, der har været udsat seksuelle overgreb inden det fyldte 18. år
– personer med let til moderat depression.
– personer, der lider af moderat angst, herunder OCD.